Image module

Transitium Groep

Transitium is in de jaren 90 opgericht vanuit de behoefte in de markt door middel van een duidelijk en praktisch outplacementmodel topambtenaren en topmanagers te begeleiden naar nieuwe werkomgeving. Na initieel alleen voor departementen gewerkt te hebben, zijn de activiteiten in de loop der jaren uitgebreid naar het gehele publieke domein, inclusief de zorgsector, het onderwijs en het bedrijfsleven.

De specialisten van de Transitium Groep die voor u klaarstaan zijn:

Image module
Arie-Paul Eijkelenboom
Managing Partner

Arie-Paul heeft de algemene leiding, voert intakegesprekken, begeleidt bestuurders en senior managers, neemt assessments af en adviseert Raden van Toezicht.

Image module
Pim Eijkelenboom
Managing Partner

Financieel verantwoordelijk. Begeleidt en adviseert senior managers en (oud)bestuurders die zich willen richten op zelfstandig ondernemerschap.

Image module
Willem Geerken
Managing Partner

Willem is eindverantwoordelijk voor het Appa bestuurdersprogramma, voert intakegesprekken, coacht en adviseert bestuurders.

Image module
Bas Eenhoorn
Raad van Advies

Bas adviseert Managing Partners van Transitium en adviseert oud-bestuurders in het kader van de APPA-regeling.

Image module
Helene Smit
Associate Partner

Daar waar in het kader van de APPA door oud-bestuurders gekozen wordt voor zelfstandig ondernemerschap is Helene Smit de aangewezen adviseur om ondersteuning te bieden bij het opstellen van het noodzakelijke businessplan en voor coaching naar het ondernemerschap.

Image module
Rob Govers
Senior adviseur

Rob Govers is Register Loopbaancoach. Hij begeleidt zittende en voormalige politieke bestuurders. Naast begeleiding in het kader van de APPA, neemt hij assessments af. Hij heeft het Burgemeestersprogramma ontwikkeld en hij heeft menig kandidaat naar het burgemeesterschap begeleid. Verder geeft hij de Workshop Personal Branding. Rob werkt vanuit de beginselen van de positieve psychologie.

Image module
Liesbeth Tettero
Senior adviseur

Liesbeth Tettero houdt zich binnen de Transitium Groep bezig met loopbaanadvies en begeleiding van oud-bestuurders in het kader van de APPA-regeling.

Image module
Gerard Vrinte
Senior adviseur

Gerard Vrinte is actief op het gebied van loopbaanadvies, coaching en begeleiding van bestuurders die onder de APPA-regeling vallen. Verder heeft hij een aantal programma’s ontwikkeld voor raadgriffiers. Hij is een ervaren toezichthouder in het onderwijs.

Image module
Hans Jonkman
Associate Partner

Hans Jonkman begeleidt oud-wethouders en burgemeesters, die op zoek zijn naar een nieuw loopbaanperspectief. Verder coacht zij leidinggevenden/projectleiders in maatschappelijke organisaties, is zij soms tijdelijk manager en voorzitter van een centrale cliëntenraad in de zorg.

Image module
Jacques Francoys
Senior adviseur

Jacques houdt zich binnen de Transitium Groep vooral bezig met het begeleiden van senior managers. Daarnaast adviseert hij Transitium op het gebied van Algemeen management, Marketing en Communicatie.

Image module
Selma Koegler
Associate Partner

Selma heeft ruim 20 jaar ervaring in zowel het publieke als private domein. Het raakvlak tussen deze twee werelden vindt ze buitengewoon interessant. Binnen de Transitium Groep begeleidt ze voormalig wethouders en is adviseur sociaal domein.

Image module
Bé de Winter
Associate Partner

Bé de Winter houdt zich vooral bezig met de begeleiding van bestuurders in het kader van de APPA-regeling in de noordelijke provincies. Hij beschikt over een uitgebreid netwerk met name in Friesland, Groningen en Drenthe.

Image module
Jos Harmelink
Associate Partner

Jos houdt zich vooral bezig met de begeleiding van oud-bestuurders in het kader van de APPA-regeling in Noord-Oost Nederland. Als bestuurder heeft hij ruime ervaring opgedaan op diverse beleidsterreinen bij de gemeente en de provincie.

Image module
René de Vries
Associate Partner

René de Vries toont een grote betrokkenheid bij het openbaar bestuur, hij heeft een ruime ervaring met het wethouderschap en met diverse toezichthoudende functies en met coaching. De basis van zijn loopbaan ligt in het onderwijs, gevolgd door een wethouderschap in de gemeente Epe. René de Vries gaat zich inzetten in het midden van het land.

Image module
Annelieke Verkerk
Associate Partner

Annelieke heeft een scherp oog voor het potentieel van mens, team en organisatie. Binnen de Transitium Groep begeleidt zij bestuurders – al dan niet in het kader van de APPA-regeling – en managers die zich bezinnen op een nieuw loopbaan perspectief of die in het kader van duurzame loopbaanontwikkeling hun (leiderschaps)potentieel in kaart willen brengen en zich concreet verder willen ontwikkelen.