Image module

Transitium Groep

Transitium is in de jaren 90 opgericht vanuit de behoefte in de markt door middel van een duidelijk en praktisch outplacementmodel topambtenaren en topmanagers te begeleiden naar nieuwe werkomgeving. Na initieel alleen voor departementen gewerkt te hebben, zijn de activiteiten in de loop der jaren uitgebreid naar het gehele publieke domein, inclusief de zorgsector, het onderwijs en het bedrijfsleven.

De specialisten van de Transitium Groep die voor u klaarstaan zijn:

Team member
Arie-Paul Eijkelenboom
Managing Partner
Arie-Paul heeft de algemene leiding, voert intakegesprekken, begeleidt bestuurders en senior managers, neemt assessments af en adviseert Raden van Toezicht.
Team member
Pim Eijkelenboom
Managing Partner
Financieel verantwoordelijk. Begeleidt en adviseert senior managers en (oud)bestuurders die zich willen richten op zelfstandig ondernemerschap.
Team member
Willem Geerken
Managing Partner
Willem is eindverantwoordelijk voor het Appa bestuurdersprogramma, voert intakegesprekken, coacht en adviseert bestuurders.
Team member
Selma Koegler
Associate Partner
Selma heeft ruim 20 jaar ervaring in zowel het publieke als private domein. Het raakvlak tussen deze twee werelden vindt ze buitengewoon interessant. Binnen de Transitium Groep begeleidt ze voormalig wethouders en is adviseur sociaal domein.
Team member
Helene Smit
Associate Partner
Daar waar in het kader van de APPA door oud-bestuurders gekozen wordt voor zelfstandig ondernemerschap is Helene Smit de aangewezen adviseur om ondersteuning te bieden bij het opstellen van het noodzakelijke businessplan en voor coaching naar het ondernemerschap.
Team member
Rob Govers
Senior Adviseur
Rob Govers richt zich vooral op loopbaanadvies en begeleiding van oud-bestuurders in het kader van de APPA-regeling.
Team member
Liesbeth Tettero
Associate Partner
Liesbeth Tettero houdt zich binnen de Transitium Groep bezig met loopbaanadvies en begeleiding van oud-bestuurders in het kader van de APPA-regeling.
Team member
Gerard Vrinte
Associate Partner
Gerard Vrinte is actief op het gebied van loopbaanadvies, coaching en begeleiding van bestuurders die onder de APPA-regeling vallen. Verder heeft hij een aantal programma's ontwikkeld voor raadgriffiers. Hij is een ervaren toezichthouder in het onderwijs.
Team member
Hans Jonkman
Associate Partner
Hans Jonkman begeleidt oud-wethouders en burgemeesters, die op zoek zijn naar een nieuw loopbaanperspectief. Verder coacht zij leidinggevenden/projectleiders in maatschappelijke organisaties, is zij soms tijdelijk manager en voorzitter van een centrale cliëntenraad in de zorg.
Team member
Jacques Francoys
Senior Adviseur
Jacques houdt zich binnen de Transitium Groep vooral bezig met het begeleiden van senior managers. Daarnaast adviseert hij Transitium op het gebied van Algemeen management, Marketing en Communicatie.
Team member
Bas Eenhoorn
Raad van Advies
Bas adviseert Managing Partners van Transitium en adviseert oud-bestuurders in het kader van de APPA-regeling.
Team member
Bé de Winter
Associate Partner
Bé de Winter houdt zich vooral bezig met de begeleiding van bestuurders in het kader van de APPA-regeling in de noordelijke provincies. Hij beschikt over een uitgebreid netwerk met name in Friesland, Groningen en Drenthe.
Team member
Jos Harmelink
Associate Partner
Jos houdt zich vooral bezig met de begeleiding van oud-bestuurders in het kader van de APPA-regeling in Noord-Oost Nederland. Als bestuurder heeft hij ruime ervaring opgedaan op diverse beleidsterreinen bij de gemeente en de provincie.
Team member
Frans Stienen
Senior Adviseur
Frans Stienen is wethouder in de gemeente Helmond en heeft zich recent verbonden aan de Transitium Groep. Zijn ervaring als wethouder in combinatie met ervaring onder andere als organisatie adviseur stelt hij ter beschikking in zijn advies werkzaamheden voor de Transitium Groep in het zuiden van het land.
Team member
René de Vries
Associate Partner
René de Vries toont een grote betrokkenheid bij het openbaar bestuur, hij heeft een ruime ervaring met het wethouderschap en met diverse toezichthoudende functies en met coaching. De basis van zijn loopbaan ligt in het onderwijs, gevolgd door een wethouderschap in de gemeente Epe. René de Vries gaat zich inzetten in het midden van het land.
Team member
Annelieke Verkerk
Associate Partner
Annelieke heeft een scherp oog voor het potentieel van mens, team en organisatie. Binnen de Transitium Groep begeleidt zij bestuurders - al dan niet in het kader van de APPA-regeling - en managers die zich bezinnen op een nieuw loopbaan perspectief of die in het kader van duurzame loopbaanontwikkeling hun (leiderschaps)potentieel in kaart willen brengen en zich concreet verder willen ontwikkelen.

“Transitium Groep, de verbindende factor in loopbaanbegeleiding en outplacement.”